Go to content

Main menu:

Autovraky Holíč


Žel. šrotu a far. kovov

Výkup


Naša spoločnosť sa zaoberá aj výkupom druhotných surovín, najmä železa a farebných kovov.

Odpady - ostatné, na ktoré máme povolenie:

120101- piliny a triesky zo železných kovov
120103- piliny a triesky z neželezných kovov
120104 - prach a zlomky z neželezných kovov
150101 - obaly z papiera a lepenky
150104 - obaly z kovu
170401 - meď, bronz, mosadz
170402 - hliník
170403 - olovo
170404 - zinok
170405- železo a oceľ
170406 - cín
170407 - zmiešané kovy
170411 - káble iné ako uvedené v 170410
191001 - odpad zo železa a z ocele
191202 - železné kovy
191203 - neželezné kovy
200140 - kovy
20014001 - meď, bronz mosadz
20014002 - hliník
20014003 - olovo
20014004 - zinok
20014005 - železo a oceľ
20014006 - cín
20014007 - zmiešané kovy

Odpady - nebezpečné, na ktoré máme povolenie:

160601 - olovené batérie
200133 - batérie a akumulátory

Zabezpečujeme aj likvidácie starých technológií, nákladku aj prepravu.


Back to content | Back to main menu